Trasa nr 1 – łąki przy wypożyczalni

Długość trasy: 3km