Poniżej prezentujemy trasy narciarstwa biegowego. Utrzymaniem tars zajmuje się Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie wspólnie z Parkiem Narodowym Gór Stołowych. 

Kolor czerwony symbolizuje główną pętlę. Przebiega przez: Karłów - Łąki Pasterskie -     Pasterka - Droga nad Urwiskiem - Skalne Grzyby - Batorówek - Karłów. Długość trasy - około 26 km.

 

Kolorem zielonym oznaczona została trasa łącznikowa. Odcinek biegnący Praskim Traktem. Długość trasy - ok 4,5 km.

 

 

Kolorem niebieskim oznaczona została trasa łącząca główną pętlę oznaczoną kolorem czerwonym z trasami biegowymi po stronie czeskiej w rejonie Ostrej Góry.